GENEL KURUL

S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ

KIZILBURUN CADDESİ

GÜNDOĞAN / BODRUM

 

KONU   : GÜNDEM                                           04.03.2015

SAYI      : 2015/6

 

 

S.S.TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

                Kooperatifimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da S.S.Tankay Konut Yapı Kooperatifi Sosyal Tesisi GÜNDOĞAN / BODRUM adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem konuları görüşülecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, 18 Nisan 2015  Cumartesi günü, aynı yer ve saatte  yapılacaktır. Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

 

GÜNDEM   :

1.       Yoklama açılış  ve saygı duruşu.

2.       Divan heyetinin teşkil edilmesi.

3.       Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4.       Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.

5.       Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası.

6.       Bilanço, envanter, gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi.

7.       Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.

8.       Satışı yapılan arsalardan elde edilen paranın ne şekilde değerlendirileceğinin karara bağlanması.

9.       Zorunluluk arzeden Alt yapı Masraflarının karşılanması hakkında karar alınması (1052 parsel yapılanması, atıksular, jeneratör ve trafo, parsel düzenlemeleri )

10.   Belediye suyunun kesildiği anlarda, kuyuların çalıştırılarak üyelere makbuz karşılığı su verilmesinin karara bağlanması.

11.   Kooperatifimizin tüzel kişiliğinin tür değişikliği ile ilgili karar  verilmesi.

12.    Gelecek yılın tahmini bütçesi ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.

13.   Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile aylık ücretlerinin tespit edilmesi.

14.   Çıkan ve çıkarılacak üyelerin durumlarının görüşülmesi.

15.   Dilek ve temenniler.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

Betül KORZAY                          Ferudun KURU                  Arif ARI

Ynt.Krl.Muh.Üye                   Ynt.Krl.2.Bşk.                    Ynt.Krl.Bşk.

Duyuru Listesi

Bodrumda Hava

BODRUM