BÜLTEN

KONU: Bülten                                                                                                                                                                                                                                       26.01.2015

SAYI: 2015 / 3

 

Sayın Üyemiz;

Kooperatifimizde gerçekleşen son gelişmeleri bu bültenimizde duyurmak istiyoruz.

1.    Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak; Kooperatifimizin Taşınmazlarından 343-1 parsel 5.917 m2 arsamız metrekaresi 830.-TL (sekizyüzotuz TL) ’den Yönetim Kurulu tarafından satılarak alınan para vadeli hesaba yatırılmıştır. 323-6 Parsel arsanın 4408 m2 satışı için 300.000.- TL (Üçyüz bin TL)  kapora alınmış ve MART 2015’te satışının gerçekleştirilmesi için alıcı ile protokol yapılmıştır.

 

2.    Yapılan bu satışlar, bütün üyelerimize SMS, web sayfamız ve Facebook aracılığı ile duyurulmuştur. Mevcut borçlarımızı ödedikten sonra kalan bakiye Genel Kurulumuza kadar Banka hesabımızda vadeli hesapta bekletilecek, Genel Kurul kararına göre hareket edilecektir. Kooperatifimizin imkansızlıklar nedeni ile almış olduğu Banka kredileri, emlak vergileri ve iskele ecrimisil  borçlarımız ve diğer borçlar kapatılmıştır. Bugün itibari ile Kooperatifimizin hiçbir borcu kalmamıştır.

 

3.    Arsa satışından elde edilen kazancın üyelere dağıtılması ile ilgili ödenecek vergilere (Kurumlar vergisi, Stopaj vb.) ait çalışmalar anlaşma yaptığımız mali müşavirlik bürosu tarafından yürütülmektedir.

 

Sayın Üyemiz;

Yönetim Kurulumuz için sorun olan kiracılar meselesinden de bahsetmek istiyoruz.

 

1.    Evini kiraya veren Üyelerimiz, evini kiraya verdiğini, kimin oturacağını kaç kişi oturacağını Yönetim Kuruluna bildirmemektedir. Bizim tarafımızdan ve üyelerce tanınmayan bu kişiler, gerek plaj’da gerekse serviste sorun yaratmaktadır.

2.    Kiracılar evi bir aile olarak kiralamakta ancak bazen bu evlerden yirminin üzerinden insan çıkmaktadır.

3.    Ayrıca Maliye evini kiraya verenleri sorgulamaktadır. Evini kiraya veren Üyelerimizin sorun yaşamalarını istemiyoruz. Ayrıntılar, Genel Kurul’da görüşülecektir.

 

Sayın Üyemiz,

Üyelerimizden birinin, Yönetim Kurulumuzun Kooperatifimize ait taşınmazlardan bir kısmını satmış olması nedeni ile yolladığı mektubu almış olmalısınız.

Bu bildiri, o mektuba bir cevap olmamakla birlikte konu ile ilgili olarak doğruları kısaca bilmenizi istedik.

1.    Arsayı metrekaresi 800.00.-TL’den satmamız için Genel Kurulumuz bizi yetkilendirmiştir. (Herhalde Genel Kurulun üstünde söylendiği gibi başka bir kuruluş yoktur.) Biz 830.00.-TL gibi rekor bir fiyata sattık.(Söylendiği gibi 1000 Amerikan doları isteseydik, 1000 yıl beklemek zorunda kalırdık.). Protokol yapılan ikinci satışımız Mart 2015 tarihinde gerçekleşecek olmasına rağmen Sayın üyemiz söz konusu ikinci satışında gerçekleşmiş olduğunu varsayarak tuhaf bir değerlendirmede bulunmuştur

2.    Arsa Satış Komisyonu’na neden haber vermedik?

Komisyonun Altı (6) üyesinden 4’ü satılmasını istemiyordu. Yine de bir üyemizin bilgisi vardı.

a.    Genel Kurul, yasaya aykırı karar alırsa bu karar geçersizdir.

b.    1163 sayılı Kooperatifler Kanunun’ da ve Ana Sözleşmemizde ARSA SATIŞ KOMİSYONU diye tek bir cümle yoktur. Olsa, onlar satış yapılırken TAPU’ da imza yetkileri olurdu.

3.    Satıştan elde edilen bedeli (borçlarımızı ödedikten sonraki kısmını), bankaya vadeli olarak yatırdık. Paranın ne yapılacağı ile ilgili Genel Kurulumuzu beklemeye başladık. 32 günlük vadede 35000 TL faiz getirisi olacaktır.

4.    Hem arsa satışımız eleştiriliyor, hem de yollanan mektupta arsa bedelinin üyelere derhal dağıtılması isteniyor.

5.    Yönetim Kurulunu seçmek Genel Kurulun görevidir. Yönetim Kurulu Görevini, Ana Sözleşmenin kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde yapar. Söylendiği gibi keyfi işlem kesinlikle yoktur ve suçtur.

6.    Bir daha seçilmemiz hususa gelince; Genel Kurulumuzun vereceği her türlü kararı saygı ile karşılayacak bir olgunluğumuz baştan beri her zaman mevcuttur.

 

Bu vesile ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

YÖNETİM KURULU

Duyuru Listesi

Bodrumda Hava

BODRUM