Genel Kurul

04.09.2020 13:40

S.S.Tankay Konut Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Kooperatifimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2014 Cumartesi günü saat 10:00’da S.S.Tankay Konut Yapı Kooperatifi Sosyal Tesisi GÜNDOĞAN / BODRUM adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem konuları görüşülecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, 5 Temmuz 2014 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte  yapılacaktır. Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

 

GÜNDEM   :

1.       Yoklama açılış  ve saygı duruşu.

2.       Divan heyetinin teşkil edilmesi.

3.       Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4.       Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.

5.       Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası.

6.       Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi.

7.       Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.

8.       Kooperatife ait gayrimenkullerin yıllık emlak vergileri ile iskele yıllık kirasının üyeler tarafından her yıl devamlı ödenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

9.       Satışa sunulan arsaların kar payı ortaklığı ile inşaat firmasına verilmesi hususunun görüşülmesi.

10.    Elektrik sayaçlarının ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesinin ve bedelinin üyeler tarafından ödenmesinin görüşülerek karara bağlanması.

11.   İşçilerin kıdem tazminatı fonunun her yıl üyelerden alınarak ayrı bir banka hesabına yatırılması.

12.   Arıtmanın arıtılmış suyunun tahliyesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

13.   Her türlü ödemeden gecikme faizi alınmasının görüşülerek karara bağlanması.

14.   Elektrik borcu olan üyelerin elektriğinin Yönetim Kurulu tarafından kesilmesine yetki verilmesi.

15.   Site Yönetimine geçilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve konu ile ilgili her türlü hazırlığı yapabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

16.   Gelecek yılın tahmini bütçesi ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.

17.   Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile aylık ücretlerinin tespit edilmesi.

18.   Çıkan ve çıkarılacak üyelerin durumlarının görüşülmesi.

19.   Dilek ve temenniler.

 

YÖNETİM KURULU